Logowanie do Panelu uczestnika

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi:
1100,00 PLN netto + 23 % VAT (230,00 PLN) = 1353,00 PLN brutto.

Opłaty należy dokonywać do 13 czerwca br. na konto:

Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska
„AGROPHOS” Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 1A
53-011 Wrocław
NIP: 898-001-56-05

Bank Zachodni WBK II O/Wrocław
Nr 02 1090 2402 0000 0006 1013 3372
Tytuł przelewu: Nazwisko uczestnika (w przypadku opłat zbiorczych, nazwiska oddzielone przecinkami).

Opłata obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz imprez towarzyszących.

Aktualności

Patronat honorowy

Partnerzy