Logowanie do Panelu uczestnika

Rozdział w książce

Uczestnicy Seminarium mają okazję opublikować artykuł naukowy z wynikami swoich badań, a zaprezentowany podczas Seminarium w książce (rozdział w książce) zatytułowanej "Na pograniczu chemii i biologii" ukazującej się nakładem Wydawnictw Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Redakcja Na pograniczu chemii i biologii, Wydział Chemii
Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89B
61-614 Poznań

Prosimy o przygotowanie i przesłanie maszynopisu (wydruk komputerowy, 2 szt.) wraz z wersją elektroniczną (kopia na płycie CD) jak najszybciej, nie później jednak niż do wyznaczonego terminu, tak, aby książka po zrecenzowaniu mogła się ukazać najpóźniej w styczniu lub lutym 2017 r.

Wymogi formalne dotyczące nadsyłanych referatów

Formatowanie:

W załączeniu wymogi formalne w formacie pdf: .

Aktualności

Patronat honorowy

Partnerzy